Seneste nyt  og Renovering

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2021

7/4

Den nye mølleaksel kom på plads, så mangler vi kun vingerne.

11/3

GENERALFORSAMLINGER ER UDSAT GR. CORONA RESTRIKTIONER!

Der afholdes ordinær Generalforsamling den 25. marts 2021 kl. 19:00 i Møllehuset. Dagsorden er sendt via mail til alle medlemmer. Betaling af kontingent kan ske til vores nye bank Reg.nr. 5326 konto nr. 0000256534 eller mobilepay tlf. nr. 23347821.

Vi tager selvfølgelig forbehold for at evt. restriktioner omkring Corona tillader afholdelse. Ved aflysning får medlemmerne direkte besked via mail.


10/3

De næste 30 dage vil Møllen blive helt afspærret for adgang da arbejdet på møllen med at montere de ting der mangler påbegyndes. Det hele slutter af med at der kommer nye vinger på.  


8/3

Møllen har været udsat for omfattende hærværk i weekenden. Der er kastet hvid og blå maling over store dele af møllen, ligesom der ogsåer smadret et par vinduer og kastet maling ind i møllen. Vores nyrenoverede gulv er helt ødelagt af blå maling. det er formentlig sket i forbindelse med at også Brøndby Stadion var udsat for samme hærværk, og malingfarven tyder på at det er FCK holigans der står bag hærværket. Hærværket er blevet politianmeldt og der er indsamlet materiale til dna analyse.


13/1

Grundet Covid19 nedlukning er der ingen aktiviteter i Møllen.

De frivillige ’Melorme’ mødes heller ikke til de vedligeholdelsessysler som de normalt har deres virke med. Men vi glæder os til at komme igang igen.


Aksel og vinger kom ikke på i 2020, vi afventer info om ny dato.

2020

Mandag den 26.oktober

Nu ser Brøndbyvester Mølle igen næsten helt normal ud.

hatten blev igen sat på, efter der var sat ny spånbelægning på hatten. Nu skulle den igen være tæt, og nu venter vi på der kommer aksel og vinger på møllen.


Efter det forlydende vil der komme aksel og vinger på i den sidste uge i 2020.


Torsdag den 16. juli

nedtages møllehat og Mølleaksel. Møllehatten skal have nye tagspåner da der har været utæthede igennem længere tid, akslen er der konstanteret råd i.

2019

Møllens vinger blev af personsikkerhedsmæssige årsager taget af grundet råd.


Ultimo 2019 besluttede kommunalbestyrelsen at afsætte midler til renovering i årene 2020 og 2021.2018

Møllens murværk blev kalket udvendigt og soklen blev tjæret.

2017

De frivillige foranledigede at der kom kobberafdækning på krøjebomme og at der blev skiftet brædder på "omgangen" da denne var så rådden at den ikke kunne betrædes.

2016

Her blev der lagt ny "træpude" under mølleakslen.

Mølleakslen blev ligeledes justeret horisontalt.