Seneste nyt  og Renovering

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2022


7/10

Besøg Møllen på Kulturnatten, vi maler korn fra kl 16 til kl. 20.

harmonikaerne underholder i møllekælderen fra kl. 17:30. 

Kom og få en pose friskmalet mel med hjem.

OBS! Kun 1 pose til hver familie.


1/10

Brøndbyvester Møllelaug var vært for halvårsmøde for Nordsjællandske Møller. Der var 34 deltagere fra 9 møller. Møllen havde dannebrog på vingerne i anledning af dagen. efter velkomst og en kop kaffe, startede vi med rundvisning i møllen, efterfulgt af et fagligt foredrag af Dirch Madsen fra Skoggaard og Frydensberg farvefabrik i Hvidovre. Dirch fortalte informativt om linolier og tjære som anvendes til træbeskyttelse. Efter frokost fortalte en af vores melorme Steen om det store justeringsarbejde melormene har gennemført siden møllen fik nye vinger og aksel. 


27/8

Møllelauget holdt sommerfest for møllelaugets medlemmer. Der var opsat

telt i haven og dækket op til en dejlig frokost, akompagneret med harmonika musik og fællessang. der var 32 deltagere som havde en festlig eftermiddag i muntert lag med god stemning, musik og sang.

1/3

Melormene er blevet nomineret til årets kulturpris 2021 for deres store engagement med at vedligeholde Møllen. der er brugt mere end 4000 arbejdstimer siden starten i 2017. Afgørelsen finder sted ved et større arrangement i brøndbyhallen den 17. juni 2022.


Vi er glade for at det atter er muligt at mødes og afholde generalforsamling igen.

Den afholdes i Møllehuset Søndag, den 27. marts kl. 10,30.
Møllelauget byder på en kop kaffe eller the samt et rundstykke, inden generalforsamlingen.


Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Oldermandens beretning
3. Kassemesterens beretning samt regnskabsfremlæggelse af revideret regnskab
og fastsættelse af årskontingent for det næstfølgende kalenderår.
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
6. Valg af 2 revisorer samt suppleant
7. Eventuelt


Vi beder Jer alle om at indbetales kontingent kr. 50,- for 2022 inden den 15. marts 2022.
Kontingent kan indbetales via MobilePay til nr. 2334 7821 eller via bankoverførsel til vores konto i Arbejdernes Landsbank reg nr. 5326 konto 0000256534


Forslag til generalforsamlingen som ønskes behandlet på dagsordenens pkt. 4, skal være bestyrelsen i hænde senest den 19. marts 2022., mail adr: oldermand2605@gmail.com.


Vi husker Jer alle på, at kun medlemmer uden kontingentrestance har adgang til generalforsamlingen.


Vi glæder os til at se Jer.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen


2021

1/10

Besøg Møllen på Kulturnatten, vi maler korn fra kl 16 til kl. 21-

14/9

Fra den 20/9 til 23/9 holdes der Fællesskabsstafetten, i den anledning åbnes ugen med at Borgmester Kent Max Magelund holder åbningstale ved Møllen mandag den 20/9 kl. 11.00. Herefter overdrages staffetten til Melormene som vil køre med møllen i festklædt tilstand og male korn så der er mulighed for at få friskmalet mel med hjem. Alle er velkomne.

Stafetten gives videre til Kortspillerne i møllehuset kl. 11.45.

27/8

Møllen er testet og er klar til igen at køre.

9/6

Så fik Møllen nye vinger, desværre sidder bremsen fast så vi kan pt. ikke køre med Møllen. 

7/4

Den nye mølleaksel kom på plads, så mangler vi kun vingerne.

11/3

GENERALFORSAMLINGER ER UDSAT GR. CORONA RESTRIKTIONER!

Der afholdes ordinær Generalforsamling den 25. marts 2021 kl. 19:00 i Møllehuset. Dagsorden er sendt via mail til alle medlemmer. Betaling af kontingent kan ske til vores nye bank Reg.nr. 5326 konto nr. 0000256534 eller mobilepay tlf. nr. 23347821.

Vi tager selvfølgelig forbehold for at evt. restriktioner omkring Corona tillader afholdelse. Ved aflysning får medlemmerne direkte besked via mail.


10/3

De næste 30 dage vil Møllen blive helt afspærret for adgang da arbejdet på møllen med at montere de ting der mangler påbegyndes. Det hele slutter af med at der kommer nye vinger på.  


8/3

Møllen har været udsat for omfattende hærværk i weekenden. Der er kastet hvid og blå maling over store dele af møllen, ligesom der ogsåer smadret et par vinduer og kastet maling ind i møllen. Vores nyrenoverede gulv er helt ødelagt af blå maling. det er formentlig sket i forbindelse med at også Brøndby Stadion var udsat for samme hærværk, og malingfarven tyder på at det er FCK holigans der står bag hærværket. Hærværket er blevet politianmeldt og der er indsamlet materiale til dna analyse.


13/1

Grundet Covid19 nedlukning er der ingen aktiviteter i Møllen.

De frivillige ’Melorme’ mødes heller ikke til de vedligeholdelsessysler som de normalt har deres virke med. Men vi glæder os til at komme igang igen.


Aksel og vinger kom ikke på i 2020, vi afventer info om ny dato

2020

Mandag den 26.oktober

Nu ser Brøndbyvester Mølle igen næsten helt normal ud.

hatten blev igen sat på, efter der var sat ny spånbelægning på hatten. Nu skulle den igen være tæt, og nu venter vi på der kommer aksel og vinger på møllen.


Efter det forlydende vil der komme aksel og vinger på i den sidste uge i 2020.


Torsdag den 16. juli

nedtages møllehat og Mølleaksel. Møllehatten skal have nye tagspåner da der har været utætheder igennem længere tid, akslen er der konstanteret råd i.

2019

Møllens vinger blev af personsikkerhedsmæssige årsager taget af grundet råd.


Ultimo 2019 besluttede kommunalbestyrelsen at afsætte midler til renovering i årene 2020 og 2021.
2018

Møllens murværk blev kalket udvendigt og soklen blev tjæret.

2017

De frivillige foranledigede at der kom kobberafdækning på krøjebomme og at der blev skiftet brædder på "omgangen" da denne var så rådden at den ikke kunne betrædes.

2016

Her blev der lagt ny "træpude" under mølleakslen.

Mølleakslen blev ligeledes justeret horisontalt.